Các khoá học STEM đầy bổ ích và hứng khởi gồm STEM Robotics hoặc STEM Khoa Học Vui cho các em với không gian mở được trang bị các học cụ và thiết bị hiện đại phù hợp với từng độ tuổi, nhằm mang đến những trải nghiệm học hỏi, nghiên cứu sống động, trực quan nhất cho các em.
Lớp học STEM Academy mong muốn giúp các em phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, kỹ năng cộng tác, kỹ năng giao tiếp…

Lớp học stem Academy
dành cho các em từ 5-8 tuổi, 9-12 tuổi và 13-15 tuổi.

Số lượng học viên (dự kiến)

+ STEM Robotics: 10-16 bé/ lớp (WeDo2.0) và 12-15 bé/ lớp (Mindstorm EV3)
+ STEM Khoa Học Vui: 15-25 bé/ lớp

Thời gian lớp học (dự kiến)

1. Khóa học STEM Robotics mở vào các ngày:
+ Sáng Thứ 7: WeD0 2.0 (từ 5 – 8 tuổi)
+ Chiều Thứ 7: Mindstorm EV3 (từ 9 - 12 tuổi)
+ Sáng Chủ Nhật: Mindstorm EV3 (từ 13 - 15 tuổi)
2. Khóa học STEM Khoa Học Vui mở vào các ngày:
+ Sáng Thứ 7: dành cho học viên từ 5 – 8 tuổi
+ Chiều Thứ 7: dành cho học viên từ 9 – 10 tuổi
+ Sáng Chủ Nhật: dành cho học viên từ 11 – 13 tuổi

Học phí: Hoàn toàn miễn phí tại S.hub Kids

quay lại