5
13.05
19.05

Lưu ý:

Trang web chỉ nhận đăng ký trực tuyến đối với hoạt động trải nghiệm thiên văn dành cho tập thể.

Với các cá nhân, vui lòng đăng ký tại chỗ để thủ thư có thể thuận tiện sắp xếp suất chiếu cho phù hợp với số lượng bạn đọc đang có mặt tại thư viện.

Hoạt động trải nghiệm kính thực tế ảo Samsung Gear VR chỉ dành cho các bạn thiếu nhi trên 12 tuổi.
13 5
thứ HAI
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
Suất 8
14 5
thứ BA
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
Suất 8
15 5
thứ TƯ
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
Suất 8
16 5
thứ NĂM
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
Suất 8
18 5
thứ BẢY
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
Suất 8
19 5
CHỦ NHẬT
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
Suất 8
trải nghiệm Thiên văn
 
 
 
* Số lượng tham dự tối thiểu : 7 bé
Số lượng tham dự tối đa : 15 bé