5
13.05
19.05

Lưu ý:

Các HOẠT ĐỘNG RIÊNG đăng ký sử dụng khu vực phòng STEM khuyến khích chỉ nên tổ chức vào các ngày trong tuần.
Các HOẠT ĐỘNG MỞ sẽ được ưu tiên xem xét để đảm bảo không gian trải nghiệm cho toàn thể bạn đọc vào cuối tuần.

Để tổ chức hoạt động và sử dụng khu vực phòng STEM, bạn đọc vui lòng hoàn thành các hướng dẫn đăng ký trực tuyến. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ thủ thư:
028 38 225 055 - số nội bộ 213
thuvientphcm@thuvientphcm.gov.vn
13 5
thứ HAI
14 5
thứ BA
15 5
thứ TƯ
16 5
thứ NĂM
18 5
thứ BẢY
19 5
CHỦ NHẬT
7:30-8:00
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00