9
25.09
01.10

Lưu ý:

Các HOẠT ĐỘNG RIÊNG đăng ký sử dụng khu vực sân khấu khuyến khích chỉ nên tổ chức vào các ngày trong tuần.
Các HOẠT ĐỘNG MỞ sẽ được ưu tiên xem xét để đảm bảo không gian trải nghiệm cho toàn thể bạn đọc vào cuối tuần.

Để tổ chức hoạt động và sử dụng khu vực sân khấu, bạn đọc vui lòng hoàn thành các hướng dẫn đăng ký trực tuyến. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ thủ thư:
028 38 225 055 - số nội bộ 213
thuvientphcm@thuvientphcm.gov.vn
25 9
thứ HAI
26 9
thứ BA
27 9
thứ TƯ
28 9
thứ NĂM
30 9
thứ BẢY
1 10
CHỦ NHẬT
7:30-8:00
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00